Добре дошъл Гост | RSS
Понеделник
18.12.2017, 12:48
Онлайн консултации
за решаване на личностни проблеми
Начало Психология форум Регистрация Вход
[ Ново от форума · Потребители · Правила · Търсене · RSS ]
Page 1 of 11
Психология форум » ФОРУМ ЗА ПСИХОЛОЗИ » Обмен на опит и знания » Прием в МП Клинична психология - психоаналитична перспектива
Прием в МП Клинична психология - психоаналитична перспектива
Klinichna_PsihologiqДата: Понеделник, 19.09.2011, 09:41 | Сообщение # 1
Новорегистриран
Група: Потребители
Съобщения: 1
Статус: Офлайн
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ – ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПЕРСПЕКТИВА” (НБУ)
обявява прием за учебната 2011-2012 година

Клиничната психология е една от основните области за професионалното развитие на психолозите, осигуряваща знания и умения, необходими за разбиране на психичното функциониране на индивида в норма и патология. Обучението в програмата преминава през курсове по психоаналитична психология и психопатология, клинична невропсихология - диагностика и терапия в клиничната практика, психологическо изследване на възрастния, детето и юношата, техника на консултирането и др. Извънаудиторните учебни форми включват самостоятелни и курсови работи, Ad hoc курсове, стажове и семинари, емпирични изследвания.

Специалност и професионална квалификация:
СПЕЦИАЛНОСТ: КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТЪР ПО КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ

Практики:
Практиката на студентите се осъществява в психиатрични и соматични клиники за деца и възрастни, центрове за терапия на зависимости, специализирани институции за хора с увреждания /деца и възрасти/, детски градини и училища.

Международна мобилност:
По европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" има спогодби с университети в Лион, Неапол и Улм - Германия.

Компетенции на завършилите програмата:
Завършилите програмата са магистри - клинични психолози, които:
- разбират психичното функциониране на индивида в норма и патология, основано на класическата психоаналитична парадигма;
- притежават компетентност и умения: за провеждане на клинични консултации; за формулиране на диагноза за психичното функциониране и индикациите за психотерапевтична помощ; за свързване на психоаналитичната и психиатричната перспективи в изучаването на психопатологията; за работа в мултидисциплинарен екип;
- познават и могат да прилагат методите за клинично психологическо изследване, както и основни психодиагностични методики; могат да провеждат научни изследвания в областта на клиничната психология;
- притежават солидна основа за бъдещо професионално развитие в областта на психоанализата и психотерапията и за реализация в различни области, имащи отношение към психични проблеми и междуличностни отношения: консултативни звена, психиатрични и други клиники, образователни институции, социални служби и др.;
- могат да работят в консултативни звена, психиатрии и други клиники, образователни институции, социални служби, научни звена и др.

Дипломиране:
Покриване на необходимия брой кредити и защита на магистърска теза.

Професионална реализация:
Завършилите студенти могат да работят като клинични психолози в сферата на здравеопазването /болнична и доболнична помощ, дневни центрове и специализирани институции за хора с увреждания, частни кабинети/, образователни институции /училища и детски градини, специализирани детски заведения/, социални служби, научни звена, консултантски организации и др.
Програмата дава необходимите компетенции и нагласи, които ще позволят на клиничните психолози да се адаптират бързо и да работят успешно и извън сферата на здравеопазването, например в тази на образованието, в консултативните служби на фирми и други места, където разбирането на психичното функциониране на индивида е основата на бъдещата работа на психолозите с него.

Прием:
В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.
Кандидатите трябва да притежават бакалавърска степен по психология или сходни специалности, които покриват всички изисквания на следните сфери:
- основи на психологията, експериментална психология, статистически методи, психология на развитието, клинична психология, психоаналитична психология, психопатология, психологическо оценяване /психодиагностика/, социална и трудова психология, психология на обучението, юридическа психология, когнитивна психология, психология на личността, психология на девиантното поведение.
Доброто владеене на чужд език е предимство.
Приемът включва интервю, предварително представени мотивационно есе и попълнено заявление за кандидатстване (получава се от директора).
По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул.

За явяване на приемно интервю е необходимо предварително да се регистрирате като кандидат-студент. Документи за кандидатстване се подават в НБУ, отдел “Студенти”, стая 212, корпус І. Повече информация на www.nbu.bg.

Крайна дата за кандидатстване е 8 октомври.

Директор на програмата:
Светослав Савов
e-mail: svet.savov@gmail.com
Тел. 81 10 519 / 0898566710
Офис: 119-ІІ корпус
 
Психология форум » ФОРУМ ЗА ПСИХОЛОЗИ » Обмен на опит и знания » Прием в МП Клинична психология - психоаналитична перспектива
Page 1 of 11
Search:

Boyanova © 2017