Добре дошъл Гост | RSS
Tuesday
19.09.2017, 19:17
Онлайн консултации
за решаване на личностни проблеми
Начало Психология форум Регистрация Вход
[ Ново от форума · Потребители · Правила · Търсене · RSS ]
Page 1 of 11
Психология форум » ПСИХОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ - БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ » Специални образователни потребности (СОП)- безплатна консултация » Информация за родители на деца със СОП
Информация за родители на деца със СОП
BoyanovaДата: Неделя, 10.03.2013, 23:23 | Сообщение # 1
Админ
Група: Администратор
Съобщения: 1054
Статус: Офлайн
Из сайта на РИО- София:

Информация за родители на деца със специални образователни потребности

Понятие деца със специални образователни потребности /СОП/.

Понятието специални образователни потребности е определено в нормативните актове на Министерството на образованието, младежта и науката.

Специални образователни потребности могат да имат
деца, които срещат различни затруднения в обучението си, поради:
сензорни увреждания / нарушено зрение или увреден слух/;
физически увреждания;
• умствена изостаналост;
• езиково-говорни нарушения;
• специфични обучителни трудности / специфични нарушения на ученето/;
• емоционални и/или поведенчески проблеми;
• нарушения на общуването и комуникацията;
• хронични заболявания, които водят до СОП;
• множество увреждания.

Интегрирано обучение.
Интегрираното обучение на деца със СОП е обучение,
при което детето независимо от вида на увреждането е включено в общата
образователна среда /общообразователното училище/. Това се осигурява
чрез изграждането и функционирането на подкрепяща среда, която включва
подходящи архитектурни и социално-битови условия, индивидуални
образователни програми, екипи от специалисти, специални
учебно-технически средства и апаратура, дидактически материали и
помагала. Какво трябва да направим, ако разберем, че детето ни има специални образователни потребности?
Когато установите, че Вашето дете изпитва различни
трудности в общуването си и в обучението си, трябва да си осигурите
необходимата подкрепа и съдействие, като следвате стъпките:
 • Консултация и преглед от:
  • личния лекар;
  • педиатър;
  • психолог;
  • друг специалист /психиатър, логопед и др./.


 • Да осъществите контакт с Екипа за комплексно педагогическо оценяване към РИО, София – град.
  Екипът за комплексно педагогическо оценяване /ЕКПО/ се формира в Регионален инспекторат по образованието /РИО/ в
  съответната област.
  ЕКПО се състои от различни специалисти: психолог,
  специален педагог, логопед, слухово-речеви рехабилитатор, учител,
  социален работник, лекар и др.
  ЕКПО извършва първична оценка на общото развитие на
  детето или ученика, въз основа на която препоръчва вида и формата на
  обучение; вида на ресурсното осигуряване и подпомагане; детската
  градина или училището, които са подходящи за обучението на детето.

  Графикът на заседанията на ЕКПО е утвърден в
  годишен план, който можете да се намери в сайта на РИО, София – град.

  За процедурата по представяне на дете/ученик пред ЕКПО и неговото оценяване може да получите информация в детските
  градини/училища, Ресурсен център – София – град, и РИО, София – град,
  на  тел: 02/9356080 – Светла Бенина – ст.експерт по интегрирано
  обучение и специални училища.
   За обективно оценяване на потребностите и възможностите на детето/ученика са необходими следните документи:
 • Молба от родител/настойник, попечител или от директор на специализирана институция за деца.
 • Медицински документи , издадени от съответните лекари-специалисти, с приложени резултати от проведените
  медицински консултации и изследвания в зависимост от увреждането или
  нарушението на детето.
 • Психолого-педагогическа характеристика на детето от учителя на групата в детската градина или от класния
  ръководител.
 • Удостоверение за раждане.
 • Творчески работи на детето – писмени работи, рисунки и други материали.
 • Други документи: изследвания, заключения от други специалисти, с които е извършена консултация/ по преценка
  на екипа/.
  ЕКПО към РИО извършва първична оценка на потребностите и възможностите на детето/ученика и попълва Карта за
  първична оценка на общото развитие на дете или ученик със специални
  образователни.

  Първичната оценка на детето/ученика със специални
  образователни потребности се извършва в присъствието на
  родител/настойник.

  След извършване на комплексното педагогическо оценяване, ЕКПО препоръчва на децата/ учениците със СОП и/или с хронични заболявания обучение в
  съответните детски градини и училища, като определя вида и формата на
  ресурсното подпомагане.
  С съответните детски заведения и училища с
  децата/учениците работят екипи от специалисти, които извършват
  наблюдение и оценка на динамиката в развитието им и изготвят
  индивидуална образователна програма за тяхното обучение и развитие. Нормативни актове, в които са определени условия по интегрирането на деца/ученици със специални образователни потребности:
 • Закон за народната просвета;
 • Правилник за прилагане на закона за народната просвета;
 • Закон за интеграцията на хората с увреждания;
 • Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания;
 • Наредба № 1/23.01.2009 г. за обучението на децата и учениците със специални образователни потребности и/или с
  хронични заболявания.
  Институции, ангажирани с интегрирането на деца със специални образователни потребности?
 • Министерство на образованието, младежта и науката;
 • РИО, София - град;
 • Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП в София - град;
 • Детски градини и училища на територията на област, София – град.
  РИО, София-град, работи в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, Министерство на
  здравеопазването, Държавна агенция „Закрила на детето”, Агенция
  ”Социално подпомагане”, Столична община, районните администрация,
  неправителствени организации.

  Допълнителна информация- КЛИК
 •  
  BoyanovaДата: Неделя, 10.03.2013, 23:29 | Сообщение # 2
  Админ
  Група: Администратор
  Съобщения: 1054
  Статус: Офлайн
  Наредба 1 от 23.01.2009 за обучение на деца и ученици със СОП-КЛИК
   
  Психология форум » ПСИХОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ - БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ » Специални образователни потребности (СОП)- безплатна консултация » Информация за родители на деца със СОП
  Page 1 of 11
  Search:

  Boyanova © 2017